Jakie są etapy cyklu azotowego?

Aby życie w akwarium rozwijało się w sposób prawidłowy, konieczne jest zadbanie o prawidłowy cykl azotowy w akwarium. Co to takiego i jakie mogą być konsekwencje, jeśli proces przebiegnie nieprawidłowo?

Czym jest cykl azotowy?

Cykl azotu to proces, który następuje w zbiornikach akwarystycznych. Polega on na przekształcaniu przez żyjące w wodzie bakterie amoniaku wydalanego przez ryby lub pojawiającego się z niespożytego przez nie pokarmu. W pierwszej fazie procesu jest on rozkładany do NH3 lub NH4 – w zależności od pH wody. O ile NH4, czyli amon jest stosunkowo nieszkodliwy, to NH3 jest równie toksyczny, jak amoniak. W kolejnych etapach bakterie zamieniają wcześniej powstałe substancje w azotyny, żeby na koniec uzyskać azotany, które nie są szkodliwą substancją w małych ilościach. Wysokie NO3 w akwarium może być jednak również niebezpieczne.

Aby być pewnym, że rybom w akwarium nic nie zagraża należy doprowadzić do ostatniego etapu cyklu jeszcze zanim wprowadzimy do wody zwierzęta. Następnie należy oczywiście nieustannie testować ilość związków znajdujących się w wodzie.