Klasztor w Pożajściu.

Pożajście (lit. Pažaislis) to jedna z miejscowości, którą warto odwiedzić na Litwie. Szczególne uniesienie znajdą tutaj wielbiciele baroku, gdyż postawiono tutaj niesamowity zespół klasztorny, który jest użytkowany do czasów obecnych. Zbudowany został na zlecenie kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca, dla zakonu w którym służą kameduli. Ten dwór nieopodal rzeki Niemen miał stać się rodzinną nekropolią Paca jest unikatową budowlą, w której znajdzie się kunszt barokowej sztuki zdobniczej.

Historia klasztoru, który miał być nekropolią rodową

Pierwsze wzmianki o możliwości budowy klasztoru pochodzą z 1660 roku, kiedy to Krzysztof Zygmunt Pac zaszedł do kamedulów i oznajmił im o planach jego fundacji, która miała być głównym sponsorem i realizatorem całości. Akt fundacyjny wzniesiono w 1664, a prace budowlane rozpoczęły się w 1667 roku. Niestety, nie wiadomo kto był autorem projektu. Chodzą pogłoski, że być może był to Giovanni Battista Frediani, ale nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające autentyczność tej informacji. Natomiast autorem niesamowitych barokowych zdobień był Giovanni Merle. Prace zdobnicze były prowadzone głównie przez braci Carlo i Pietro Puttini. Kolejne prace jakie były kontynuowane w tym miejscu to prace malarskie, które zostały wykonane przez włocha Michelangelo Palloni. Zostały ukończone w 1684 roku.

Klasztor w Pożajściu został wyświęcony ku Najświętszej Marii Pannie, św. Romualdowi (który jest patronem zakonu) oraz św. Marii Magdalenie de’ Pazzi. Te trzy postacie grają główną rolę przewodnią w wątkach patronackich, które są uwidocznione w codziennym funkcjnowaniu klasztoru. Święta Maria Magdalena de’ Pazzi znalazła się tutaj nie bez powodu, gdyż ród Paców uważał ją za swoją krewną.
Patronom sakralnym poświęcono nawy boczne czyli kaplice, w których znajdują się liczne odwołania do ich postaci. Ponadto został tam uwidoczniony duży wpływ patrona Litwy czyli św. Brunon Bonifacy oraz św. Krzysztof również dostał swoją kaplicę w głównym budynku klasztoru.