Leśne królestwo

Tenczyński Park Krajobrazowy to obszar chroniony zajmujący tereny w południowej Polsce, na obszarze małopolski. Utworzony został w 1981 roku. Jego powierzchnia wynosi 117, 47 km2 (45, 36 mil kwadratowych).

Park leży na obszarze 9 gmin małopolskich, między innymi: gmina Chrzanów, gmina Alwernia, gmina Babice, gmina Trzebinia. Nazwa parku wzięła się od wsi o nazwie Tenczynek w gminie Krzeszowice.

Liczne walory parku

Park to między innymi liczne kompleksy leśne: Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniec. Posiada drzeostany pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksy w pobliżu Babic i Regulic. W różnorodnym krajobrazie parku wyróżnić można także liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich ulegające procesom krasowym, nieduże jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego. Zdecydowaną większość parku tenczyńskiego zajmują obszary leśne (buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe). Co ważne są one miejscem występowania chronionych gatunków roślin jak rojnik pospolity, tojad mołdawski, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi itp. oraz domem dla chronionych zwierząt (m. in. łoś, krogulec, myszołów zwyczajny, derkacz, płomykówka, czajka, żółw błotny). Park kojarzy się też z aż 47 pomnikami przyrody, posiada 2 stanowiska dokumentacyjne i 3 użytki ekologiczne.

Zamek Tenczyński

Park Krajobrazowy Tenczynek to również miejsce gdzie można zobaczyć średniowieczny zamek Tenczyn. Został zbudowany około 1570 r. Jako siedziba potężnej rodziny Tęczyńskich. Zamek niestety popadł w ruinę w czasie potopu w połowie XVII wieku, po złupieniu i spaleniu przez oddziały szwedzko-brandenburskie w celu znalezienia polskich klejnotów koronnych.