Magnificat to najpotężniejsza pieśń religijna

Magnificat to najpotężniejsza pieśń religijna pochodząca ze Starego Testamentu. Powstanie tego dzieła zawdzięcza się samej Maryi, a raczej Jezusowi, który przez Jej usta przemawiał. Pieśń dziękczynna, pokorna i wzniosła zarazem, odmawiana przez Maryję tuż po przyjęciu komunii świętej.

Poza podziękowaniem, kantyk ten świadczy o boskiej sprawiedliwości. Ukazuje Boga jako obrońcę biednych i uciśnionych, który “strącił władców z tronu a wywyższył pokornych”, nakarmił głodnych, a bogatych odprawił z niczym… Który wreszcie dotrzymał słowa danemu Abrahamowi oraz jego potomstwu i ujął się za Izraelem.

Magnificat tekst przeraża swą potęgą, przecież wypowiedziała, a raczej – wyśpiewała go sama Maryja. Tekst zawarty został w Ewangelii wg św. Łukasza. Za jego sprawą szatani drżą i uciekają, hymn ten zawiera bowiem wielkie prawdy i tajemnice.

Obecnie śpiewany podczas nieszporów. Warto śpiewać ten tekst za Maryją, tak często jak tylko to możliwe, a zwłaszcza po przyjęciu komunii świętej. Błogosławmy Pana Naszego i wysławiajmy Go, bowiem “święte jest Jego imię”, a sprawiedliwość boska nie ma końca.